Noclegi Słowacja
Narty

Strona główna Rezerwacja Słoneczny brzeg Bułgaria 2010 Kontakt

Miejscowość:
Nocleg:


Aquaparki
Szukasz noclegu na Słowacji ?
Wyślij zapytanie ofertowe
Miejscowości
Bańska Bystrzyca
Bańska Szczawnica
Bardejów
Bratysława
Chopok Jasna
Dolny Kubin
Donovaly
Fatra
Keżmarok
Krompachy
Kupele
Liptowski Mikulasz
Liptowski Jan
Liptowski Hradok
Tatrzanska Lomnica
Oscadnica
Piestany
Poprad
Rużomberok
Turczanskie Teplice
Rajeckie Teplice
Trenczynskie Teplice
Terchova
Vratna
Zdiar
Zuberec


noclegi
    

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKWATEROWANIA PRZEZ FIRMĘ JARIS

(kwatery prywatne, hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, wille, apartamenty oraz inne obiekty świadczące usługi krótkotrwałego zakwaterowania)

1. TREŚĆ OFERTY
Jaris zapewnia usługi zakwaterowania zgodne z informacjami, opisem i terminem zawartym w przyjętym potwierdzeniu rezerwacji; z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji (wojna, zamieszki, strajki, akcje terrorystyczne, problemy sanitarne, klęska żywiołowa, interwencje władz, śmierć lub choroba gospodarzy itp.)

2. REZERWACJE I OPŁATY
Zapytania i zgłoszenia zakwaterowania przyjmowane są pocztą elektroniczną - pisemnie lub osobiście w firmie Jaris, jak również w agencjach, które są oficjalnymi partnerami firmy Jaris .
W przypadku pisemnego zamówienia należy podać termin zastępczy i inny wybrany obiekt, aby w sytuacji gdy dany obiekt jest już zarezerwowany była możliwość zmian. Na zamówieniu należy umieścić nazwa obiektu, wybrane miejsce, termin rezerwacji i ilość osób (dorośli i dzieci do 12 lat), które będą zakwaterowane. Zamówienie należy przesłać jak najszybciej do nas. Dokonując rezerwacji klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami ogólnymi świadczenia usług zakwaterowania, oraz że je całkowicie akceptuje. W ten sposób wszystko co jest wspomniane w niniejszych warunkach staje się prawnym zobowiązaniem zarówno wobec klienta, jak i wobec firmy Jaris .
Opłaty można dokonywać przelewem, w naszym biurem lub za pomocą karty kredytowej.
Potwierdzenie rezerwacji zostanie Państwu przesłane z podaniem dokładnej kwoty pieniężnej którą należy zapłacić przelewem bankowym.
Kwota ta wynosi 40% z całkowitej opłaty za pobyt. Proszeni są Państwo o uiszczenie opłaty na konto BPH, Nr konta
06 1060 0076 0000 3200 0126 7029 i przesłanie faxem potwierdzenia wpłaty na numer faxu
Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie do 5 dni, rezerwacja będzie bez powiadomienia anulowana i udostępniona innemu klientowi.
Po otrzymaniu pełnej opłaty (dotyczy sylwestra) na konto bankowe naszej firmy, prześlemy Państwu pocztą, faxem lub e-mailem dowód zakwaterowania (Voucher), na którym się znajdują informacje dotyczące zarezerwowanego obiektu (adres, telefony i inne potrzebne informacje).
Dopłatę, czyli pozostałe 60% z całkowitej ceny za pobyt wpłacą Państwo na miejscu w dniu przyjazdu w walucie określonej w voucherze. Opłata jest wyszczególniona na dowodzie rezerwacji (Voucheru), który przedłożą Państwo naszemu partnerowi na miejscu.

3. CENA ZAKWATEROWANIA
W cenę zakwaterowania wliczona jest podstawowa usługa, zgodnie z opisem jednostki zakwaterowania. Specjalne usługi stanowią te usługi, które nie są wliczone w cenę zakwaterowania (opisowo zaznaczone zwrotem "do uzgodnienia" lub dodatkowe usługi które można zrealizować po wcześniejszym ich zgłoszeniu itp.) i za które klient osobno płaci. Usługi te należy specjalnie zaznaczyć przy dokonywaniu rezerwacji.
Ceny zakwaterowania oznaczone są w EUR (należy przeliczyć na PLN po kursie sprzedaży - NBP) lub PLN a Jaris zachowuje sobie prawo do zmiany zgłoszonych cen ( w przypadku zmiany cen zakwaterowania ze strony właściciela obiektu lub zmiany kursu ). Jaris podaje cenę zakwaterowania klientom, którzy zapłacą zaliczkę za określoną rezerwację. Jeżeli dojdzie do zmiany przed wpłatą zaliczki, Jaris zobowiązuje się do poinformowania klienta o zmianie ceny.
Jeżeli do zarezerwowanego obiektu przyjedzie więcej osób, niż było to uzgodnione wcześniej (zaznaczone na dokumencie - Voucher), osoba oferująca usługę ma prawo zakazać pobytu tym osobom, lub przyjąć ich za odpowiednią odpłatą na miejscu.

4. KATEGORYZACJA I OPIS USŁUG
Oferowane jednostki zakwaterowania opisane są zgodnie z oficjalną kategoryzacją danego państwa, oraz z faktycznym stanem zakwaterowania przy jego zgłoszeniu.
Standard kategoryzacji zakwaterowania, żywności, usług i innych świadczeń, w poszczególnych miejscach i krajach jest różny i nie można go porównywać. Informacje, które otrzymuje klient w punkcie sprzedaży nie zobowiązują Jaris w większej mierze niż informacje podane na stronach firmy Jaris lub w innych drukowanych materiałach.

5. PRAWO FIRMY JARIS DO ZMIAN I ODWOŁAŃ
Jaris zachowuje sobie prawo do zmian rezerwacji w przypadku sytuacji wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia, ominięcia lub usunięcia (patrz punkt 1). Rezerwowane zakwaterowanie może być zamienione tylko po uprzednim poinformowaniu klienta, i to na zakwaterowanie tej samej lub wyższej kategorii, w cenie, którą klient potwierdził przy rezerwacji. Jeżeli zmienione zakwaterowanie jest możliwe tylko w obiekcie o wyższej kategorii i po cenie większej niż 15% ceny wpłaconej za rezerwację, Jaris zachowuje sobie prawo do zażądania od klienta opłacenia różnicy, po konsultacji z klientem.
W przypadku niemożności zamiany opłaconego zakwaterowania, Jaris zachowuje sobie prawo do odwołania rezerwacji po wcześniejszym poinformowaniu klienta co najmniej 7 dni przed początkiem korzystania z usług, wraz ze zwrotem całkowitej opłaconej kwoty. Albo postara się udzielić gościowi informacji o możliwym zakwaterowaniu nie będącym w ofercie Jaris

6. PRAWO KLIENTA DO ZMIAN I ODWOŁAŃ
W przypadku, kiedy klient chce zmienić lub odwołać rezerwację dokonaną zgodnie z jego życzeniem, musi to uczynić pisemnie (e-mailem, pocztą, lub faxem). Za zmiany uważane są: zmiana liczby osób lub daty początku/końca korzystania z usługi. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeżeli nie będzie wymagała dodatkowych opłat, będzie bezpłatna. Każda kolejna zmiana rezerwacji będzie wymagała opłacenia kosztów zmiany w kwocie 30 PLN za każdą zmianę. Kiedy zmiana rezerwacji nie będzie możliwa, lub kiedy klient z tego powodu zrezygnuje z rezerwacji, stosowane są niżej wymienione przepisy odwołania rezerwacji. Zmiana obiektu zakwaterowania, oraz każda zmiana mniej niż 15 dni przed początkiem rezerwacji, oraz podczas korzystania z rezerwacji uważane są jako odwołanie rezerwacji.
W przypadku odwołania zakwaterowania, data pisemnego odwołania stanowi podstawę do obliczenia kosztów odwołania, którymi są: Koszt odwołania do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, wynosi 40% ceny zakwaterowania ( czyli zatrzymana zostaje wpłacona zaliczka ) Koszt odwołania od 14 do 9 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, wynosi 50% całkowitej kwoty.
Koszt odwołania od 8 do 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, wynosi 80% kwoty.
W przypadku odwołania 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z usług, lub jeżeli klient nie przyjedzie, albo zrezygnuje z zakwaterowania podczas korzystania z rezerwowanej usługi, koszt odwołania wynosi 90% całkowitej kwoty zakwaterowania.
W wypadku odwołania rezerwacji z powodu siły wyższej, gość zobowiązuje się udostępnić pisemne potwierdzenie zaistniałej sytuacji, a Jaris zatrzymuje tylko faktycznie zaistniałe koszty odwołania rezerwacji, w maksymalnej wysokości 30% całkowitej wartości usługi.

7. OBOWIĄZKI JARIS
Obowiązkiem Jaris jest troska o właściwe przeprowadzenie usług, o właściwy wybór osób oferujących usługi, oraz o prawa i interesy klientowi, zgodnie z dobrymi zwyczajami. Jaris całkowicie wypełni wspomniane zadania w wyżej opisany sposób, oprócz wyjątkowych sytuacji (punkt 1.) i zgodnie z punktem 6.

8. OBOWIĄZKI KLIENTA
Klient jest zobowiązany: Posiadać aktualny paszport przy wyjazdach zagranicznych dostosować się do przepisów celnych i dewizowych odwiedzanych państw. Dostosować się do regulaminu obiektu zakwaterowania, oraz w dobrej mierze współpracować z właścicielami obiektu, Przy przyjeździe w miejscu docelowym, przedstawić dokument o opłaconym zakwaterowaniu ( oryginalny Voucher, lub w wyjątkowych sytuacjach inne potwierdzenie wpłaty) osobie oferującej usługę.
W przypadku niestosowania się do wymienionych obowiązków klient pokrywa koszty i odpowiada za szkodę. Poprzez potwierdzenie rezerwacji klient się zobowiązuje, że jeżeli spowoduje jakiekolwiek szkody, zapłaci za nie na miejscu osobie oferującej usługę.

9. BAGAŻ
Jaris nie odpowiada za uszkodzony, zniszczony, lub zagubiony bagaż, jak również za kradzież bagażu, lub cennych przedmiotów w obiekcie zakwaterowania (poleca się wynajęcie sejfu, jeżeli istnieje taka możliwość). Zagubienie, lub kradzież bagażu należy zgłosić osobie oferującej usługę zakwaterowania, lub odpowiedniej jednostce policji.

10. PRZYJMOWANIE REKLAMACJI
Jeżeli oferowane usługi nie są odpowiednio wykonane, klient może zażądać odszkodowania poprzez złożenie pisemnej reklamacji.
Każdy klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku nie wykonanej opłaconej usługi. Reklamację zgłasza osobiście osoba, na którą jest zapisana rezerwacja.
Postępowanie w związku z reklamacją: Reklamację klient musi zgłosić od razu osobie oferującej usługi. Klient jest zobowiązany współpracować z przedstawicielem Jaris i osoby oferującej usługi w dobrej mierze, tak aby zlikwidować powody reklamacji. Jeśli klient na miejscu zakwaterowania nie zaakceptuje oferowanego rozwiązania reklamacji, które odpowiadałoby opłaconej usłudze, Jaris nie przyjmie reklamacji klienta. Jeżeli przyczyna reklamacji nie zostanie usunięta, klient wraz z właścicielem lub zarządcą obiektu składa pisemne potwierdzenie w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez dwie strony. Klient zachowuje jeden egzemplarz dla siebie Najpóźniej 28 dni po powrocie z podróży klient zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację do Jaris , wraz z odpowiednimi dokumentami udowadniającymi podstawę reklamacji . Jaris rozpatrzy tylko te reklamacje, które zawierają całkowitą dokumentację, złożone w terminie do 28 dni.
Jaris zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na takie zażalenie w terminie 14 dni po przyjęciu reklamacji. Jaris może przedłużyć termin rozwiązania reklamacji o najwięcej 14 dni, kiedy potrzebne będzie zebranie dodatkowych informacji i sprawdzenia przytoczonej reklamacji u osoby oferującej usługi zakwaterowania. Jaris będzie rozwiązywać tylko te reklamacje, których powód nie mógł być rozwiązany w miejscu zakwaterowania. Dopóki Jaris nie rozwiąże reklamacji, klient nie może korzystać z pośrednictwa osoby trzeciej, arbitrażu, sądu, oraz podawania informacji do publicznej wiadomości. Największe odszkodowanie za reklamację może sięgać kwoty reklamowanej części usługi, ale nie może obejmować wcześniej wykorzystanej usługi, ani całkowitej ceny usługi. Oznacza to, że klient nie ma prawa otrzymania odszkodowania za szkodę abstrakcyjną.

11. KOMPETENCJE SĄDU
Jeżeli gość nie jest zadowolony z rozwiązania reklamacji, ma prawo na arbitraż sądu. Rozwiązanie takiego przypadku należy wtedy do kompetencji sądu.

12. UWAGI
Wpłacając zaliczkę, a następnie całkowitą kwoty za rezerwację zakwaterowania, klient w całości akceptuje niniejsze Warunki.

Aktualizacja: Bydgoszcz 01.11.04